Check our interactive Flood Map / Elevation Map

Elevation and Elevation Maps of Cities/Towns/Villages in Faryab Province,Afghanistan

Below you will able to find elevation of major cities/towns/villages in Faryab Province,Afghanistan along with their elevation maps.
The Elevation Maps of the locations in Faryab Province,Afghanistan are generated using NASA's SRTM data.
These maps also provide topograhical and contour idea in Faryab Province,Afghanistan. The elevation of the places in Faryab Province,Afghanistan is also provided on the maps.

MaymanaAndkhoyLashKhvosh BayZo-ye Ruji
ZulmahabadZiaratgahZian SayZarshoyZa`faranZa`faran
YuzbeygiYosuf MirzaiYort-e ShahidanYukhanYin Qal`ahYazdan Talab
Yangi Qal`ehYangi TashqulYamchiYam BulaqYakah TutYakkeh Khaneh
Yakah TutYakah TutYakah PastahYakah PatahYakah HajiYek Ab
WunchalatWunbigi QushtalWunbigi Aqa MirzaWabuz Pa'inWabuz BalaUmara
UmakayUch TapahTutakiTormadanTurbatTop Khanah Qal`ah
TopchahTukah `AliTuka`aliTowy MastTurt KulTorpakhtu
Tur DanahTurah KhanTuquz DarakTukhchiTukali NamusahToghlah Mast
TirgaliTiganTeymuriTilanTilakTayghal
TowachiTasht-e GuzarTash Qal`ah GhanTash BolaqTaryanTarakhchi
TarakchiTamuchiTaluqTalash KhanTalab JarTakht-e Zaghan
Taktah-ye DolatabadTakhrahTakh-NaykTakhkatTakhas PunTakhakh
TakhabSar-e MasjidTaj Qal`ahTah-ye JamTah KhelTah-e Qowl
Tahanah-ye ShinghiTagab ShanTagab KulatTagab-e HayrakTagawakSorkh Talah
Surf `AliSufi Qal`ahSur Khan-e QaburghahSurkhakSorkh AbShoran
SulduzSiah TobShorahShorchahShu Bakhtu

Check our interactive Flood Map / Elevation Map