Elevation and Elevation Maps of Cities/Towns/Villages in Lowgar,Afghanistan

Below you will able to find elevation of major cities/towns/villages in Lowgar,Afghanistan along with their elevation maps.
The Elevation Maps of the locations in Lowgar,Afghanistan are generated using NASA's SRTM data.
These maps also provide topograhical and contour idea in Lowgar,Afghanistan. The elevation of the places in Lowgar,Afghanistan is also provided on the maps.

Baraki BarakPul-e `AlamHukumati AzrowZer Kats`Abd ur Rahimzi
Zar SangZarakotaZaman KhelZa KhelYosuf KhelYerganah
Yargul KalaWuni SuflaWuleswali KulangarWersekWaghjanUdkheyl
Tori KhelTopak KhelTsaperaiTor WersekToratizaTawus Khel
Tator Aw Pay KhelTaqiTangayTangTandanTakhtak
Sur KarezSur KatsSpinah KalaSpando KatsSurkhabadSultan Khel
Siah KohShulakShukurSher AghaShinkayShekh Malay
ShaykhanShash Qal`ahShash Qal`ahShawazShangayShah Mahkam
Shah MazarShahinShahidanSepechSejawandSarwan Khel
Sar ToranSar-e SangSang-e SurakhSangar KhelSahibzadahSahib Chinah
Tsagai-e BalaSafayd SangSafaRaza KhelKasim KhelQaryah-ye Gul `Alam
Qaryah-ye DashtQaryah-ye TawakalQaryah-ye BaygumQal`ah-ye Sar Mu`alimQal`ah-ye Ra'isQal`ah-ye Qumandan
Qal`ah-ye Payandah MuhammadQal`ah-ye PadshahQal`ah-ye NazirQal`ah-ye Mulla AmanQal`ah-ye Khwajah AkbarQal`ah-ye Haji Baha ud Din
Qal`ah-ye Amr ud DinPachalaraPairampay khylPyaro Khelpayndh khyl
Pato KhelPaspajakParaw SarayPankalayPandi BalaPanamay
Patkhab ShanaUzbak Khel`Usman KhelOniseyidanUmay`Omar Khan
NiyaziNiyaz GulNowshadNowabadnyazy khyl