Check our interactive Flood Map / Elevation Map

Elevation and Elevation Maps of Cities/Towns/Villages in Paktika,Afghanistan

Below you will able to find elevation of major cities/towns/villages in Paktika,Afghanistan along with their elevation maps.
The Elevation Maps of the locations in Paktika,Afghanistan are generated using NASA's SRTM data.
These maps also provide topograhical and contour idea in Paktika,Afghanistan. The elevation of the places in Paktika,Afghanistan is also provided on the maps.

Zarghun ShahrZarah SharanKotwalZor KhalatahZmik
ZawuliZowto KhanZawakahZarkhayZardadZarah Pasanay
ZarandrayZaram Khan KotZarah KalaZame KhulahZafar KotZafar Kelay
Yosuf KhelYar Muhammad KalaYahya KhelYah KhelWrabanayWusim Gharah
Wurzhanah KelayWuleyWuchemWuz KhelMashoreyWasil Khel
WadukVarchak TanehAzhdar KhanahTor TangaiTormukhTori Khel
Toley KelayTsalorwanTrakay GhashahTrakanTomanayTemur Khel
TerwahTerkhahTowd Obe KelayTowdah ChinahTatiwalTatey
TarwukayTarwakayTarweTang-e Sultan KhelTangahTand Kelay
Tala Khan KalaTalab KhelSur ZghamaySur KelaySurgaySurafi Kelay
Sundur KhelSundra KatsahSuf KelaySrah Kot KelaySrah Tizhah KelaySrah Maidan
Srah KalaSrah KalaSpinaSperkaySutyanu KhunahSornay
Shor KachahShor KachahSuraiSultaniSulaimanzaiSiyah Khel
ShparSheja` ul Mulk KelayShkinShirin KalaSherab ud Din KalaShayrabad
Shin TsahShinkay KurShinkay KelayShin KalaShaitan Qal`ahShabi Khel
Shayrabat KalaShatowriShatoreShatoreShatoraySharonikey
Sharqi WurkiSharami KelayShamali ZankiShakur KelayShah Kala

Check our interactive Flood Map / Elevation Map