Check our interactive Flood Map / Elevation Map

Elevation and Elevation Maps of Cities/Towns/Villages in Oruzgan Province,Afghanistan

Below you will able to find elevation of major cities/towns/villages in Oruzgan Province,Afghanistan along with their elevation maps.
The Elevation Maps of the locations in Oruzgan Province,Afghanistan are generated using NASA's SRTM data.
These maps also provide topograhical and contour idea in Oruzgan Province,Afghanistan. The elevation of the places in Oruzgan Province,Afghanistan is also provided on the maps.

UruzganZulfaqarZarnayZardegayZamburay
Yow ManayYatimakYak QoryahYak LingahYakhi KelayYakhak
WrishemWulangakWar JanWardak KotVanuWali Muhammad Kelay
TutlughTutakTusalahTore Shele KelayToshakanTor Nasir
TelbahTarinkotTarakTaraghayTangiTandor
Tale MaidanTagawSur KarezSunjakSrah WialehSpiw
Spin MajitSurkh SangSurkhmurgarSurkh LezSurkh JoySurkhbini
Siah ZaminSiah SangSiah SangSiah GharSiah ChubSiahchow
ShorawShpeteh PakhehShpelighShurang-e ShamaliShnah KalaShayrkhanah
ShinyahShinahSekziShashparShash KharwariSheshborjeh
ShartughayShanowdahShakh TutShajoyShah ZafarShah Wali
Shah MashhadShah MansurSayyid RajabSheyanahSaywakSurkay Nawah
SerkaySigichSayyidano KelaySartutuSarsinahSar Nawah
SarkolSar Khum-e SuflaSar Khum-e `Ulya-ye ShamaliSar Kala-ye ShamaliSar JaghatalahSar-e Gulkhar
SardagSarawSarabSangarSangandazShakhtakah
SakharSajawulSaghaituSafayd Khar-e SharqiSad MardahKawchaqir Karez
Raz Muhammad KhanRaziRahm QuliQaryah-ye ZafjoyQaryah-ye Shami

Check our interactive Flood Map / Elevation Map