Elevation and Elevation Maps of Cities/Towns/Villages in Hong Kong

Below are the elevation maps of Hong Kong for different zooms. For elevation of places, see the section following these maps.

Hong Kong Elevation Map Hong Kong Elevation Map

Below you will able to find elevation of major cities/towns/villages in Hong Kong along with their elevation maps.
The Elevation Maps of the locations in Hong Kong are generated using NASA's SRTM data.
These maps also provide topograhical and contour idea in Hong Kong. The elevation of the places in Hong Kong is also provided on the maps.

Hong KongKowloonTsuen WanYung Shue WanSok Kwu Wan
Yung Shue AuYung Shue AuLung Kwu Sheung TanYuen TunYuen Ng FanYuen Long San Hui
Yuen Long Kau HuiYuen LongYuen LengYuen Kong San TsuenFortress HillYuen Chau Kok
Yue Kwong ChuenYue KokYiu Tsz KinYi Pei ChunYi PakYi O San Tsuen
Yi O Kau TsuenYi O HauYin NgamYin KongYing Pun HaYing Pun
Yim Tso HaYim TinYim Liu HaYi ChuenYeung Uk TsuenYeung Uk Tsuen
Yeung Siu HangYau Yue WanYau Yat TsuenYau Uk TsuenYau TongYau Ma Tei
Yau Ma PoYau Ma HomYau Kom TauYau Kom TauYan Shau WaiYam Tsai
Yam OWu UkWu Shek KokWu Nga Lok YeungWu Lei TauWu Lei Kiu
Wu Kau TangWu Chau TongWo Yi HopWo Tong KongWo TinWo Sheung Tun
Wo Sheung AuWo Shang WaiWong Yue TanWong Yi ChauWong WanWong Uk
Wong UkWong UkWong Tai SinWong Nai UkWong Nai TunWong Nai Tau
Wong Nai FaiWong Mo YingWong Mau KokWong Lung HangWong Keng TsaiWong Keng Tei
Wong Ka WaiWong Ka WaiWong Fung TinWong Fung LengWong Chuk YeungWong Chuk Yeung
Wong Chuk WanWong Chuk TsuenWong Chuk ShanWong Chuk LongWong Chuk Hang San WaiWong Chuk Hang Kau Wai
Wong Chuk HangWo MeiWo Liu HangWo LiuWo LiuWo Liu
Wo Keng ShanWo Hop ShekWo Hang Tai LongWo CheWing Ping Tsuen

Note:Please note that Hong Kong Elevation Map is in alpha.
Copyright & License:
This Hong Kong Elevation Map is licensed under CC BY-SA.
You have to give credit by linking to this Hong Kong Elevation Map page.
Base map © OpenStreetMap contributors

Browse by States/Provinces in Hong Kong