Check our interactive Flood Map / Elevation Map

Elevation and Elevation Maps of Cities/Towns/Villages in Kyrgyzstan

Below are the elevation maps of Kyrgyzstan for different zooms. For elevation of places, see the section following these maps.

Kyrgyzstan Elevation Map Kyrgyzstan Elevation Map

Below you will able to find elevation of major cities/towns/villages in Kyrgyzstan along with their elevation maps.
The Elevation Maps of the locations in Kyrgyzstan are generated using NASA's SRTM data.
These maps also provide topograhical and contour idea in Kyrgyzstan. The elevation of the places in Kyrgyzstan is also provided on the maps.

BishkekOshJalal-AbadKarakolTokmok
Kara-BaltaNarynUzkendBalykchyTalasKyzyl-Kyya
Bazar-KurganTash-KumyrKantToktogulCholpon-AtaKara-Su
IsfanaPokrovkaAt-BashySulyuktaTyupKhaydarkan
KaindyKeminBatkenSosnovkaKadzhi-SayKaravan
VostochnyyUrakainTurpachitaTubekTengizbayTegermach
Tash-KurganTakaSugutSubashiShigayShibbe
ShadymyrSary-TashRautNuraNoruskel'Nazyk
Maat-MuratLyangarKyzyltoKyzyl-TalaKorgonKodzhokel'
KatranKashkasuKaravshinKarautokKara-SuKara-Shivak
Kara-KavakIrkeshtamIkizyakGazDzhirgitalDzharbashi
DzharDzhangyshaarDzhaman-KyrchinDazgonDaroot-KorgonChurbek
ChorkuChilandyChatyndyChashmaChalkuyrukAchiksu
Zar-TashBel'- KyshtakKokyangkokImeni KuybyshevaZargerYuvash
Yur'yevkaYerishYaryktashYartashYar-KurganJapalak
YangybazarYangi-NaukatYangi-DzholYangi-BazarYanabadamYaman-Ail'
Yalgiz-AlchaVoyenno-AntonovkaSegizinchi MartVorontsovskoyeVladimirovka

Note:Please note that Kyrgyzstan Elevation Map is in alpha.
Copyright & License:
This Kyrgyzstan Elevation Map is licensed under CC BY-SA.
You have to give credit by linking to this Kyrgyzstan Elevation Map page.
Base map © OpenStreetMap contributors

Browse by States/Provinces in Kyrgyzstan

Ysyk-KolNarynBishkekChuyOsh
Jalal-Abad

Check our interactive Flood Map / Elevation Map