Elevation and Elevation Maps of Cities/Towns/Villages in Shamal Kurdufan,Sudan

Below you will able to find elevation of major cities/towns/villages in Shamal Kurdufan,Sudan along with their elevation maps.
The Elevation Maps of the locations in Shamal Kurdufan,Sudan are generated using NASA's SRTM data.
These maps also provide topograhical and contour idea in Shamal Kurdufan,Sudan. The elevation of the places in Shamal Kurdufan,Sudan is also provided on the maps.

El ObeidAn NuhudUm RuwwabaAr RahadBarah
Abu ZabadZurayqa'ZindiyaZaydahZarqa' Jamal ad DinZakfero
Za`afayaYasinWarriWad Umm AsammWad SalimWad Sabil
Wad Rad AllahWad QasimWad QaranfulWad MurdiWad KutnaWad Bandah
Wad BahrWad AshqarWad `AshanaWad an Na`imWad al HadiqWad al Bagha
Wad Abu SulaymanWad Abu QunburahWada`ahAl QardodUmm `UshayrahUmm `Usharah
Umm Tur`ahUmm TigeiratUmm SurayhahUmm SuqahUmm SumeimaUmm Sumaymah
Umm SumaymahUmm SubbahUmm SirhanUmm ShigilUmm ShibaUmm Sherro
Umm SheriaUmm ShaybahUmm ShalabiyahUmm Sere`iaUmm SayyalahUmm Sayyalah
Umm SayyalahUmm SayyalUmm SawtUmm SarbaUmm SantahUmm Sa`idah
Umm Saga`unUmm SagaaunUmm RubUmm RamadUmm QuwayzUmm Qurun
Umm QuraynatUmm Quray`ah ShuwaynUmm QulaymahUmm QanturUmm NalahUmm Na`lah
Umm MatariqUmm LuyunahUmm LuyunahUmm LebanaUmm LaylayahUmm Kuraydim
Umm KholUmm KhayranUmm KhashmaynUmm Ka`ibUmm JinahUmm Jannah
Umm AndarabaUmm HumayrahUmm Hashim BakhitUmm HarazatUmm HajlijUmm Hajlij
Umm HajarUmm HabilahUmm Gurnan ChakUmm GubUmm GhutaysUmm Gernanchok
Umm GerifUm QannasUmm GawawaUmm GarunUmm Gamzuz