Check our interactive Flood Map / Elevation Map

Elevation and Elevation Maps of Cities/Towns/Villages in Tajikistan

Below are the elevation maps of Tajikistan for different zooms. For elevation of places, see the section following these maps.

Tajikistan Elevation Map Tajikistan Elevation Map

Below you will able to find elevation of major cities/towns/villages in Tajikistan along with their elevation maps.
The Elevation Maps of the locations in Tajikistan are generated using NASA's SRTM data.
These maps also provide topograhical and contour idea in Tajikistan. The elevation of the places in Tajikistan is also provided on the maps.

DushanbeKhujandKulobQurghonteppaIstaravshan
KonibodomKofarnihonTursunzodaIsfaraPanjakentKhorugh
IshkashimHisorBoshkengashDangharaFarkhorVose'
ChkalovskChubekKolkhozobodNorakYovanProletarsk
VakhshNovAdrasmonBustonShahrtuzMuminobod
AshtTabosharMurghobGharmObigarmKuybishevsk
Khodzha-MastonDustySovetyGaravutiPakhtakoronPanj
RoghunKirovskiyOrzuJilikulShakhrinavNovobod
KaindisoyOltintopkanNefteobodChorbogBustonqal'aShurob
VorukhPalasQuruqsoyKarakenjaTagobKim
TartkiVarzobAynyKomsomolobodNaugarzanArabkhana
BarsemBogizogonZongZumanZulum-AbadZul'fan
ZelmobodZebonZaychZavronZasunZaryn-Bulak
ZarkamarZargarEmtsYogedYeabzakYazgo
YavshorYavrozYavanabadYash-LeninchiYashkandyYarzyv
JarteppaYar-MazarYarkhych-BeleYangikurgonYantaglyGhozimalik
ViskharvVishkharvVeshkandVirVion

Note:Please note that Tajikistan Elevation Map is in alpha.
Copyright & License:
This Tajikistan Elevation Map is licensed under CC BY-SA.
You have to give credit by linking to this Tajikistan Elevation Map page.
Base map © OpenStreetMap contributors

Browse by States/Provinces in Tajikistan

Kurgan-Tyubinskaya Oblast'KhatlonKuhistoni BadakhshonLeninobod

Check our interactive Flood Map / Elevation Map